Služby Backbone

 

Výstavba 3G/LTE sítí

Naše firma realizuje na klíč výstavbu moderních telekomunikačních sítí 3G/LTE od akviziční činnosti, přes stavbu a instalaci technologie, včetně anténních systémů až po konfigurace, integrace a servis těchto sítí. Pracujeme s technologiemi všech předních výrobců. V rámci výstavby 3G/LTE realizujeme také instalace bezdrátových i optických přenosových technologií i páteřních datových sítí. Na všechny prvky telekomunikační sítě poskytujeme certifikovaná měření a testy. Výstavbu všech částí telekomunikační sítě provádíme na celém území Evropské unie i mimo ni.

services-lte

Modernizace sítě

Provádíme modernizace telekomunikačních sítí výměnou staré technologie za nejmodernější 2G/3G/LTE technologie včetně přenosových sítí. Tyto výměny provádíme za nejpřísnějších podmínek na "živé" síti s minimálním dopadem na koncové zákazníky. Díky rozsáhlým zkušenostem s modernizací sítí po Evropě se podílíme na vytváření procesů a lokálních instalačních standardů. Kromě samotné výměny vysílací technologie, vytváříme také potřebné databáze a konfigurace stejně jako technickou podporu a koordinaci všech procesů z dohledového centra.

services-swap

Návrhy telekomunikačních řešení

Poskytujeme poradenské služby v oblasti technologického know-how a projektového managementu. Pořádáme odborná školení a workshopy po celé Evropě v oblasti obsluhy a konfigurací telekomunikačního hardware a software. Poskytujeme poradenství v oblasti nastavení pracovních procesů, jejich stálé analýzy a průběžné optimalizace stejně jako optimálního nastavení lidských a materiálních zdrojů. Máme vlastní odborné certifikované školitele i renomované konzultanty. Pomáháme našim zákazníkům dosahovat efektivně jejich produktů a posilujeme jejich jméno na trhu.

services-telco

Datové přenosové sítě

Navrhujeme a realizujeme výstavbu páteřních bezdrátových i optických datových sítí, optických rozvaděčů, strukturovaných rozvodů, kabelových mostů v jakémkoli rozsahu včetně lokálních IP koncových řešení.Ke všem realizacím dodáváme certifikovaná měření. Provozujeme vlastní sítě vysokorychlostního připojení k internetu a datové propojení poboček pro firemní klientelu pomocí optických vláken. Navrhujeme a realizujeme lokální síťové prostředí včetně řešení internetových a databázových aplikací pro všechny operační systémy.

services-data